UC DESIGN STUDIO 有巢设计

西安交通大学“6352”暨“两院”工程孵化器公共服务中心
  • 微信图片_20211019103253.jpg

  • 微信图片_20211019103249.jpg

  • 微信图片_20211019103308.jpg

  • 微信图片_20211019103305.jpg

  • 微信图片_20211019103241.jpg

  • 微信图片_20211019103259.jpg

  • 微信图片_20211019103302.jpg

巨港管道办公室
5cf7a8486d7ec7f0eca904159cbe0be.jpg
7e8c1fa4bff4a944223dde98f2e8678.jpg
7eb23d5ba6a902d388feb9e2d143f41.jpg
587ef3b7fe43b214ce8b59f8e194c4a.jpg
62e36370b053792f0e7afb717804388.jpg
d57bb639a64fc30b8c31ee58b4e6878.jpg
dd4e15a01077844815a7ecc1a4b0563.jpg
伟志服饰旗舰店
15eacfe5b74a2601409cbe81b1618c5.jpg
89cd0a7553730c464a5e99ccbcb9f58.jpg
c65b72246147ff05e2cc01648b52576.jpg
a7b90856545820e943f1dd6b9037369.jpg
4118b9c5ed7ffec0510fc419226898d.jpg
e129041ab72549470fed28d6377442c.jpg
兴庆御苑售楼处
599695a28321a8582cc102b8b9529bb.jpg
97f2c82e08f9cd77103032835c0df3c.jpg
ac59a9de07d77a3260b5dfd6acb88ab.jpg
6fce86408a46c06941912320b442826.jpg
3919e69a7996a67a6693c66c31128ed.jpg
f350cddd69108cf9bbcc95fc424c5be.jpg
ec4d17884a32c27463ebeb76462fbff.jpg
b4f5d16888b9f8000049f0d0bc1ac45.jpg
时光里样板间
04ead29d361ee6606feb0b313128245.jpg
8e8ece72e797e7034260d9bc24ac696.jpg
683fc9f31fd8c9bfd85664db8fb8a8e.jpg
3dd74cf33b9ebb0c76a6a7bd82f2e4a.jpg
35eb85c24ddcf571cce2215af812e7d.jpg
ff9ed271275dee99a06dcde42caac48.jpg
cb4fc9d48f5658797e3d11e4979ad49.jpg
a1e779ed76b3e10658c08bda528dcd1.jpg